Tengis

STEM боловсролын тухай

Сүүлийн жилүүдэд их яригдах болсон STEM боловсрол нь Шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, математик гэсэн дөрвөн чиглэлд тулгуурласан,…