Tengis

STEM боловсролын тухай

2+ Сүүлийн жилүүдэд их яригдах болсон STEM боловсрол нь Шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, математик гэсэн дөрвөн чиглэлд…