Engineering

Шинжлэх ухаан, техникийн ололтыг хэрэглэх, байгалийн хууль, нөөц баялгийг ашиглах замаар хүн төрөлхтөний өмнө тавигдаж буй зорилт, зорилго, асуудлыг шийдвэрлэх нь инженерийн шинжлэх ухааны гол зорилго болно.

ВИРУСЫН ТУХАЙД

Орчин үеийн онол таамаглалын дагуу эсийн бодисын солилцоо бол дэлхий дээр үүссэн бололтой. Харин генетикийн хувилалт сансраас…