Чулуунбат Б

URAN-U238

За сүүлийн үед ураны аюул гэж их яригдах болсон тул УРАН-ны талаар маш товч мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ….