Science

“Мэдлэг” гэсэн утгатай, scientia гэсэн латин үгнээс үүсэлтэй бөгөөд шинжлэх ухааны судалгааны арга дээр тулгуурласан мэдлэгийн цогц, өөрөөр хэлбэл судалгааны үр дүнгээр гарган авсан, зохион байгуулалтанд оруулсан мэдлэг юм.

URAN-U238

За сүүлийн үед ураны аюул гэж их яригдах болсон тул УРАН-ны талаар маш товч мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ….